महाराष्ट्रविशेषशहरसामाजिक

गुरुवार दि.३० मे २०२४ रोजी पिंपरी चिंचवड शहराचा संध्याकाळचा पाणीपुरवठा राहणार बंद..

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. २८ मे २०२४ महानगरपालिके कडील पाणीपुरवठा विभागाच्या से.क्र. २३ निगडी येथील जलशुध्दीकरण केंद्रातील पाणीपुरवठा विषयक नियमित देखभाल दुरुस्तीची आवश्यक कामे करणे व शहरातील वितरण व्यवस्थेमधील विविध ठिकाणी देखभाल दुरुस्तीची कामे हाती घेणे आवश्यक असल्यामुळे गुरुवार दि.३०/०५/२०२४ रोजी पिंपरी चिंचवड शहराचा सकाळचा पाणीपुरवठा नियमीत वेळेनुसार होणार असुन संध्याकाळचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. दुरुस्तीच्या कामासाठी सर्व पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा बंद ठेवलेमुळे शहरातील सर्व भागात दुस-या दिवशी म्हणजेच शुक्रवार दि. ३१/०५/२०२३ रोजी होणारा सकाळचा पाणीपुरवठा अनियमीत व कमी दाबाने होईल.
तरी नागरिकांनी मनपाकडील उपलब्ध पाण्याचा पुरेसा साठा करुन काटकसरीने पाणी वापर करून मनपास सहकार्य करावे असे पाणीपुरवठा विभागाचे वतीने आवाहन करण्यात आले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!