आरोग्यआर्थिकघोटाळेमहाराष्ट्रविशेषशहरसामाजिक

जिजामाता रुग्णालय पिंपरी येथील उपचारासाठी रोजच्या रोज जमा होणाऱ्या रकमेवर दरोडा टाकणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा..

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. ०२ जूलै २०२४ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पिंपरी येथील जिजामाता रुग्णालयातील ०१ मार्च २०२४ ते ३० एप्रिल २०२४ या कालावधीमध्ये रुग्णालयात रोजच्या रोज जमा होणाऱ्या भरणा रकमेत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. ही माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून हे सर्व
प्रकरण समोर आले आहे. या दोन महिन्याच्या कालावधीत ०९ लाख ७६६९१/- रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. ही रक्कम जिजामाता रुग्णालय व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हडप केली आहे तसेच रोजच्या रोज जमा करण्यात येणाऱ्या रकमेच्या रुग्णालयामधील माहिती भरणा रजिस्टर मध्ये रकमेची ही अफरातफर आहे.
जिजामाता रुग्णालय पिंपरी येथे रोजच्या रोज जमा होणारी भरणारक्कम बँकेत न भरता तिचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर या सर्व अधिकाऱ्यांनी केला आहे. याच्यामध्ये काही रक्कम रोजच्या रोज न भरता नंतरच्या तारखेला भरण्यात आली आहेत. दिनांक ०१ मार्च २०२४ ते ३० एप्रिल २०२४ या कालावधीमध्ये
रुग्णालयात रोजच्या रोज जमा होणारी भरणा एकूण रक्कम १८ लाख ६६३५६ रुपये इतकी झालेली आहे. त्यामधील फक्त ८ लाख ८९६६५ रुपये इतकी रक्कम भरण्यात आलेली आहे उर्वरित रक्कम रुग्णालय अधिकारी व कर्मचारी तसेच महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी मिळून या रकमेचा भ्रष्टाचार केला आहे सदर भरणा रक्कम ही रोजच्या रोज भरण्यात येते व ही रक्कम जमा करण्याकरता बँक ऑफ बडोदा या बँकेतील कर्मचारी रोजच्या रोज रक्कम जमा करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये येऊन भरणा रक्कम घेवून जातात मात्र जिजामाता रुग्णालयातील भरणार रक्कम रोजच्या रोज जमा होत नसताना बँकेचे अधिकाऱ्यांनी जिजामाता रुग्णालयामध्ये उपस्थित असताना रुग्णालय भरणार रजिस्टर व बँक चलनावरती दोन वैद्यकीय अधिकायांच्या सह्या उपलब्ध आहे यामधील डॉ. जितेन होतवानी वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालयामध्ये अनुपस्थित असताना त्यांच्या सह्या भरणा रजिस्टर व बँक चलनावरती उपलब्ध आहे त्यामुळे यावरून स्पष्ट होतं की आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, लिपिक, बँक अधिकारी तसेच वैद्यकीय विभाग लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगममताने महापालिकेच्या रोजच्या रोज जमा होणाऱ्या भरणा रकमेत मोठी अफरातफर केली आहे.
संशयास्पद मुद्दे
(०१) ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनीता साळवी व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैशाली बांगर हे या कालावधीत रुग्णालयामध्ये हजर असताना त्यांनी गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जितेन होतवानी यांच्या नांवाच्या सद्या कोणी केल्या किंवा त्यांना त्या कागदपत्रावरती सह्या कोणी करायला लावल्या ?
(०२) ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनिता साळवी व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैशाली बांगर या अधिकारी या कालावधीमध्ये उपस्थित असताना डॉ. विकल्प भोई यांना भरणा रजिस्टर वर सह्या का करायला लावल्या ?
(०३) रुग्णालयामध्ये जमा होणाऱ्या रकमेच्या भरणा रोजच्या रोज बँकेत भरला जात नसताना त्या भरणा रजिस्टर वर व भरणा बँक चलना वरती गैरहजर वैद्यकीय अधिकारी कोणाच्या सांगण्यावरून त्या ठिकाणी सह्या करत होता.
(०४) एवढे दिवस हा भ्रष्टाचार चालू असताना रुग्णालयातील प्रमुख ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी किंवा आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी यांनी महापालिका आयुक्त यांना का कळवलं नाही.
(०५) जिजामाता रुग्णालयामध्ये रोजच्या रोज होणाऱ्या भरणा रक्कम जमा करण्यासाठी बँक कर्मचारी रोज येत असतात पण रोजच्या रोज जमा होणारी रक्कम रुग्णालय कर्मचारी आकाश गोसावी पद :- लिपिक यांनी ती भरली नसताना बँक कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त साहेब किंवा आरोग्य वैद्यकीय विभाग यांना का कळवलं नाही.
(०६) दिनांक १४/०६/२४ रोजी जिजामाता रुग्णालय पिंपरी येथील रुग्णालयामधील माहिती माहिती अधिकारांमध्ये टाकली होती व ती घेण्यासाठी माझे पती श्री. किरण बाबाजी नढे हॉस्पिटलमध्ये बोलावण्यात आले. यावेळी श्री. किरण नडे यांच्या समोर रुग्णालयाचे अधिकारी नीलकंठ कांची साहेब यांनी रुग्णालय कर्मचारी लिपिक आकाश गोसावी यांना माहिती मागितली असता त्याने आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी लक्ष्मण गोफणे यांचं नाव घेऊन माहिती न देण्यास सांगितले आहे असं बोलला.
जिजामाता रुग्णालय पिंपरी या ठिकाणी अगोदर घडलेले भ्रष्टाचाराचे प्रकरण
(०१) जिजामाता रुग्णालयात मानधनावर कर्मचान्यांची बिले आता करताना कार्यात नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नावे मानधनाची बिल काढून सप्टेंबर २०२० ते मार्च २०२३ अखेरपर्यंत विशेष लेखा परीक्षण अहवालानुसार २० लाख ७४६०० रुपये एवढ्या रकमेचा आर्थिक अपहार आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांनी केला.
(०२) सिस्टर इन्चार्ज किरण अविनाश गायकवाड यांनी औषधाचा साठा रुग्णालयाच्या मेडिकल मध्ये न ठेवता वैयक्तिक लॉकरमध्ये ठेवून त्याची परस्पर बाहेर विक्री करत होत्या याची चर्चा रुग्णालयामध्ये झाल्यानंतर १०/०४/२०२३ रोजी जेष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांनी NICU ची तपासणी केली असता 90 हजार रुपयांचे इंजेक्शन त्यांच्या वैयक्तिक लॉकरमध्ये आढळून आल्या याबाबत ज्येष्ठ वैधकीय अधिकाऱ्यांनी
किरण गायकवाड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
(०३) जिजामाता रुग्णालय पिंपरी येथे डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्ण श्वेता अश्विन यादव या महिलेचा मृत्यू झाला आहे.
सदर प्रकरणात महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ लक्ष्मण गोफणे, ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनिता साळवे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जितेन होतवानी, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैशाली बांगर, डॉ. विकल्प भोई, लिपिक आकाश गोसावी या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. त्यामुळे या सर्वांचं निलंबन करून संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चौकशी समिती नेमवून जिजामाता हॉस्पिटल व इतर सर्व हॉस्पिटलचे ऑडिट करण्यात यावे ही मागणी पिंपरी चिंचवड काॅंग्रेसच्या महिला अध्यक्ष सायली नढे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!